Wizerunek przedsiębiorcy to raport którego celem było zaprezentowanie wizerunku
polskich przedsiębiorców w świadomości społecznej, w świetle dostępnych
badań opinii publicznej.

Klient: Compress Public Relations
Zakres prac: projekt graficzny | druk
Data realizacji: 2016